ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
від 16.11.2021
УКЛАСТИ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

Цей документ є офіційною публічною пропозицією (офертою) (відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України), адресованою необмеженому колу фізичних осіб, які тимчасово або постійно проживають на території України, укласти за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем від імені фізичної особи-підприємця Михайлович Юлії Ігорівни (РНОКПП 3465710345), що діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №2005560000000165094 від 18.09.2020 р. (надалі – «Виконавець»), Публічний договір про надання юридичних послуг (надалі – «Договір») на визначених нижче умовах:


1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. В даному Договорі застосовуються терміни, що мають наступні визначення:

1.1.1. Клієнт – фізична особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулась у встановленому цим договором порядку до Виконавця для отримання Юридичних послуг, залишила свої контактні дані (на веб-сайті Виконавця, рекламній публікації в мережі Інтернет тощо) або іншим чином зв'язалася з представниками Виконавця, акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі, погодилась на обробку персональних/особистих даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» та оплатила обрані послуги на підставі договору/рахунку-фактури Виконавця або в інший спосіб за домовленістю осіб.

1.1.2. Виконавецьфізична особа-підприємець Михайлович Юлія Ігорівна (РНОКПП 3465710345), що надає Клієнтам обрані Юридичні послуги, та яка отримала від Клієнта дозвіл на розміщення персональних/особистих даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних»..

1.1.3. Юридичні послуги – програми Юридичних послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Виконавцем можуть надаватися такі Юридичні послуги:

1.1.3.1. Повернення додаткових видів грошового забезпечення (надбавок та премії) до пенсії на підставі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення для пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ (в тому числі, звільнених з Національної поліції), інших військових пенсіонерів і пенсіонерів правоохоронних органів, пенсіонерів органів прокуратури;

1.1.3.2. Призначення додаткових видів грошового забезпечення (надбавок та премії) до пенсії на підставі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення для пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ (в тому числі, звільнених з Національної поліції), інших військових пенсіонерів і пенсіонерів правоохоронних органів, пенсіонерів органів прокуратури;

1.1.3.3. Збільшення додаткових видів грошового забезпечення (надбавок та премії) до пенсії на підставі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення для пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ (в тому числі, звільнених з Національної поліції), інших військових пенсіонерів і пенсіонерів правоохоронних органів, пенсіонерів органів прокуратури;

1.1.3.4. Збільшення відсотку пенсії за вислугу років для військових пенсіонерів і пенсіонерів правоохоронних органів;

1.1.3.5. Зняття граничного розміру пенсії для тих, у кого пенсія більша ніж 10 прожиткових мінімумів;

1.1.3.6. Збільшення відсотку пенсії за вислугу років та зняття граничного розміру пенсії;

1.1.3.7. Зарахування пільгового стажу до вислуги років для виходу / переходу на пенсію за вислугою років;

1.1.3.8. Перерахунок грошового забезпечення за рахунок збільшення окладу та звання військових пенсіонерів / пенсіонерів правоохоронних органів;

1.1.3.9. Зарахування пільгового стажу ДФС до вислуги років працівників Національної поліції для виходу на пенсію за вислугою років, що дає право на встановлення поліцейському надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки, стажу служби в органах податкової міліції, нарахування та виплати недонарахованого та невиплаченого грошового забезпечення та видачі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення, нарахування та виплати різниці з недонарахованої одноразової грошової допомоги при звільненні;

1.1.3.10. Повернення додаткових видів грошового забезпечення (надбавок та премії) до пенсії у зв'язку із втратою годувальника на підставі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення для пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ (в тому числі, звільнених з Національної поліції), інших військових пенсіонерів і пенсіонерів правоохоронних органів, пенсіонерів органів прокуратури;

1.1.3.11. Перерахунок грошового забезпечення за рахунок збільшення окладу та звання військових пенсіонерів / пенсіонерів правоохоронних органів для пенсії у зв'язку із втратою годувальника;

1.1.3.12. Перерахунок пенсій за інвалідністю, отриманої внаслідок ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи виходячи з 5-ти кратного розміру мінімальної заробітної плати.

1.1.3.13. Компенсація невиплаченої індексації для пенсіонерів офіцерського складу Збройних сил України і співробітників правоохоронних органів, звільнених з 01.01.2017 року;

1.1.3.14. Перерахунок одноразової виплати при звільненні (ЩДГВ);

1.1.3.15. Компенсація за невикористану відпустку;

1.1.3.16. Компенсація за речове майно;

1.1.3.17. Компенсація за несвоєчасний розрахунок роботодавцем («Середній заробіток»);

1.1.3.18. Повернення невиплаченої компенсації у зв'язку з отриманням інвалідності під час проходження військової служби;

1.1.3.19. Повернення одноразової грошової допомоги військовослужбовцям після укладення контракту вперше;

1.1.3.20. Стягнення заборгованості з виплати пенсії, перерахованої відповідно до п. 1 Постанови КМУ №103 від 21.02.2018 р.;

1.1.3.21. Стягнення заборгованості з виплати пенсії у зв'язку із втратою годувальника, перерахованої відповідно до п. 1 Постанови КМУ №103 від 21.02.2018 р.;

1.1.3.22. Відшкодування шкоди, завданої особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

1.1.4. Сторони – спільне іменування, використане в Договорі для позначення Клієнта і Виконавця.

1.1.5. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://www.advokat-dlya-vijskovyh.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

1.1.6. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), що адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України про укладення даного Договору на визначених умовах.

1.1.7. Акцепт – сукупність юридично значущих дій, наслідком яких є повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти даного Договору. Акцептом даного Договору вважається оплата Клієнтом повної або, за погодженням Сторін, часткової вартості юридичних послуг у розмірах та порядку, встановленому цим Договором, і означає повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Клієнта під Договором.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

2.1. Дана публічна пропозиція (оферта) укласти договір про надання юридичних послуг є публічним договором у розумінні ст.633 Цивільного кодексу України, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, і Клієнтом, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та оплати Юридичних послуг у розмірах та у порядку, встановленому цим Договором. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня Оферта вважається акцептованою.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Клієнту Юридичні послуги, а Клієнт зобов'язується прийняти та оплатити дані Юридичні послуги за цінами, що вказані в розділі 4 даного Договору.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору, є заповнення Клієнтом своїх контактних даних, надання згоди на обробку персональних/особистих даних на сайті Виконавця, а також вчинення Клієнтом Акцепту шляхом оплати юридичних послуг у розмірах та порядку, встановленому цим Договором.

2.4. Порядок надання Юридичних послуг на підставі цього Договору:

2.4.1. Клієнт залишив свої контактні дані (на веб-сайті Виконавця, рекламній публікації в мережі Інтернет тощо) або іншим чином зв'язався з представниками Виконавця;

2.4.2. Представник Виконавця консультує Клієнта з питань Юридичних послуг, що можуть бути надані Клієнту, після чого останній здійснює оплату першого платежу та судового збору у розмірах та на умовах, встановлених у розділі 4 цього Договору, на підставі договору/рахунку-фактури Виконавця або у інший спосіб за погодженням Сторін;

2.4.3. Виконавець надає Юридичні послуги з виконання однієї чи декількох з програм, вказаних в розділі 1 цього Договору.

2.4.4. Клієнт оплачує другий платіж в розмірах та на умовах, встановлених у розділі 4 цього Договору, на підставі договору/рахунку-фактури Виконавця або у інший спосіб за погодженням Сторін.

2.5. Публічний договір, акцептований Клієнтом через публічну пропозицію (оферту), має юридичну силу у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами. Після здійснення Акцепту вважається, що Клієнт ознайомився і без заперечень зі свого боку згоден з умовами цієї публічної оферти.

2.6. Послуги надаються Виконавцем особисто або його уповноваженими представниками.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Клієнт має право:

3.1.1. Отримувати Юридичні послуги в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором.

3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.

3.1.3. Під час споживання Юридичних послуг, отримувати допомогу (консультування) фахівців Виконавця, які володіють фаховими знаннями та навичками, щодо надання Юридичних послуг.

3.1.4. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності Виконавця та Юридичних послуг, що надаються за Договором.

3.2. Клієнт зобов'язується:

3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Юридичних послуг - заповнити свої контактні дані, надати згоду на обробку персональних/особистих даних на сайті Виконавця та здійснити Акцепт даного Договору шляхом оплати Юридичних послуг у розмірах та порядку, встановленому цим Договором.

3.2.2. Повідомляти Виконавцю достовірну інформацію щодо персональних даних, та надавати документи, необхідні для ідентифікації Клієнта, в тому числі для обробки персональних/особистих даних.

3.2.3. Неухильно дотримуватися умов даного Договору.

3.2.4. Прийняти та оплатити надані Виконавцем Юридичні послуги в порядку та на умовах, визначеними цим Договором.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Вимагати від Клієнта виконання умов цього Договору.

3.3.2. Отримувати від Клієнта своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Юридичних послуг.

3.3.3. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору або призупинити його виконання за наявності підстав вважати, що надання Юридичних послуг може заподіяти шкоду Клієнту, спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, а також за наявності грубої (нахабної) поведінки Клієнта в адресу Виконавця або його представників.

3.3.4. З метою безпечного і ефективного надання Юридичних послуг, вимагати від Клієнта надання будь-якої інформації та документів, що мають відношення до надання Юридичних послуг за цим Договором.

3.2.5. Відмовити Клієнту в наданні юридичних послуг за Договором у випадку виявлення порушення Клієнтом умов цього Договору.

3.2.8. Призупинити надання Юридичних послуг Клієнту на період перевірки виконання Клієнтом умов Договору, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Клієнтом та/або обґрунтованої підозри у порушенні умов вказаного Договору.


3.4. Виконавець зобов'язується:

3.4.1. Забезпечувати Клієнту можливість отримання Юридичних послуг відповідно до цього Договору.

3.4.3. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформації з питань надання Юридичних послуг.

3.4.4. Доводити до відома Клієнта інформацію про стадію та хід виконання Юридичної послуги, що надається Виконавцем в інтересах Клієнта відповідно до цього Договору, а також про акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи Виконавця, введення в дію або скасування програм лояльності тощо через представників Виконавця та/або шляхом розміщення такої інформації на Сайті Виконавця.

3.4.5. В разі порушення Клієнтом умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

3.4.6. Приймати до розгляду письмові пропозиції Клієнта щодо покращення та якості надання Юридичних послуг.

3.4.7. Використовувати персональні данні Клієнта лише на виконання предмету Договору в межах законодавства України, а також не користуватися та не передавати третім особам з метою вчинення будь-яких фінансових операцій.

3.5. Перелік прав і обов'язків Сторін, визначений даним розділом Договору, не є вичерпним. Сторони мають і інші права та обов'язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.


4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Юридичних послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, визначається для кожної Юридичної послуги окремо та встановлюється у таких розмірах:

4.1.1. За повернення додаткових видів грошового забезпечення (надбавок та премії) до пенсії військових пенсіонерів та пенсіонерів правоохоронних органів (п. 1.1.3.1. Договору) (ведення 1 (одного) судового процесу) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 1 750,00 грн (однієї тисячі семисот п'ятидесяти гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 1 750,00 грн (однієї тисячі семисот п'ятидесяти гривень 00 копійок, що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем.

4.1.2. За призначення додаткових видів грошового забезпечення (надбавок та премії) до пенсії військових пенсіонерів та пенсіонерів правоохоронних органів (п. 1.1.3.2. Договору) (ведення 2 (двох) судових процесів) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 4 000,00 грн. (чотирьох тисяч гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 4 000,00 грн. (чотирьох тисяч гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем.

4.1.3. За збільшення додаткових видів грошового забезпечення (надбавок та премії) до пенсії військових пенсіонерів та пенсіонерів правоохоронних органів (п. 1.1.3.3. Договору) (ведення 2 (двох) судових процесів) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 3 500,00 грн. (трьох тисяч п'ятисот гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 3 500,00 грн. (трьох тисяч п'ятисот гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем.

4.1.4. За збільшення відсотку пенсії за вислугу років (п. 1.1.3.4. Договору) (ведення 1 (одного) судового процесу) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 1 750,00 грн (однієї тисячі семисот п'ятидесяти гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 1 750,00 грн (однієї тисячі семисот п'ятидесяти гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем;

4.1.5. За зняття граничного розміру пенсії (п. 1.1.3.5. Договору) (ведення 1 (одного) судового процесу) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 1 750,00 грн (однієї тисячі семиста п'ятидесяти гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 1 750,00 грн (однієї тисячі семиста п'ятидесяти гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем;

4.1.6. За збільшення відсотку пенсії за вислугу років та зняття граничного розміру пенсії (п. 1.1.3.6. Договору) (ведення 1 (одного) судового процесу з 2 (двома) позовними вимогами) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 2 750,00 грн (двох тисяч семисот п'ятидесяти гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 2 750,00 грн (двох тисяч семисот п'ятидесяти гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем;

4.1.7. За зарахування пільгового стажу до календарної вислуги років (п. 1.1.3.7. Договору) (ведення 1 (одного) судового процесу) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 1 750,00 грн (однієї тисячі семиста п'ятидесяти гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 1 750,00 грн (однієї тисячі семиста п'ятидесяти гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем;

4.1.8. За перерахунок грошового забезпечення за рахунок збільшення окладу та звання військових пенсіонерів / пенсіонерів правоохоронних органів (п. 1.1.3.8. Договору) (ведення 2 (двох) судових процесів) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 4 000,00 грн. (чотири тисячі гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 4 000,00 грн. (чотирьох тисяч гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем.

4.1.9. За зарахування пільгового стажу ДФС до вислуги років працівників Національної поліції для виходу на пенсію за вислугою років (п. 1.1.3.9 Договору) (ведення 1 (одного) судового процесу з 3 (трьома) позовними вимогами) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 6 000,00 грн. (шістьох тисяч гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 15% (п'ятнадцяти відсотків) (що включає суму авансового платежу) від всіх повних сум отриманих компенсацій, що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем.

4.1.10. За повернення додаткових видів грошового забезпечення (надбавок та премії) до пенсії у зв'язку із втратою годувальника (п. 1.1.3.10. Договору) (ведення 1 (одного) судового процесу) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 1 500,00 грн. (однієї тисячі п'ятисот гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 1 500,00 грн. (однієї тисячі п'ятисот гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем;

4.1.11. За перерахунок грошового забезпечення за рахунок збільшення окладу та звання військових пенсіонерів / пенсіонерів правоохоронних органів у зв'язку із втратою годувальника (п. 1.1.3.11. Договору) (ведення 2 (двох) судових процесів) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 2 500,00 грн. (двох тисяч п'ятисот гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 2 500,00 грн. (двох тисяч п'ятисот гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем.

4.1.12. За перерахунок пенсій за інвалідністю, отриманої внаслідок ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (п. 1.1.3.12 Договору) (ведення 1 (одного) судового процесу) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 1 750,00 грн (однієї тисячі семисот п'ятидесяти гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 1 750,00 грн (однієї тисячі семисот п'ятидесяти гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем.

4.1.13. За компенсацію невиплаченої індексації (п. 1.1.3.13. Договору) (ведення 1 (одного) / 2 (двох) судових процесів) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 3 500,00 грн. (трьох тисяч п'ятисот гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 15% (п'ятнадцяти відсотків) від повної отриманої виплати компенсації за результатами досудового врегулювання спору та/або суду/судів (що включає суму авансового платежу), що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем;

4.1.14. За перерахунок одноразової виплати при звільненні (ЩДГВ) (п. 1.1.3.14. Договору) (ведення 1 (одного) судового процесу) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 3 500,00 грн. (трьох тисяч п'ятисот гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 15% (п'ятнадцяти відсотків) (що включає суму авансового платежу) від повної отриманої компенсації, що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем;

4.1.15. За компенсацію за невикористану відпустку (п. 1.1.3.15. Договору) (ведення 1 (одного) судового процесу) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 3 500,00 грн. (трьох тисяч п'ятисот гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 15% (п'ятнадцяти відсотків) (що включає суму авансового платежу) від повної отриманої компенсації, що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем;

4.1.16. За компенсацію за речове майно (п. 1.1.3.16. Договору) (ведення 1 (одного) судового процесу) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 3 500,00 грн. (трьох тисяч п'ятисот гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 15% (п'ятнадцяти відсотків) (що включає суму авансового платежу) від повної отриманої компенсації, що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем;

4.1.17. За компенсацію за несвоєчасний розрахунок («середній заробіток») (п. 1.1.3.17. Договору) (ведення 1 (одного) судового процесу) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 3 500,00 грн. (трьох тисяч п'ятисот гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 15% (п'ятнадцяти відсотків) (що включає суму авансового платежу) від повної отриманої компенсації, що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем;

4.1.18. За повернення невиплаченої компенсації у зв'язку з отриманням інвалідності під час проходження військової служби (п. 1.1.3.18 Договору) (ведення 1 (одного) судового процесу) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 3 500,00 грн. (трьох тисяч п'ятисот гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 15% (п'ятнадцяти відсотків) (що включає суму авансового платежу) від повної отриманої компенсації, що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем.

4.1.19. За повернення одноразової грошової допомоги військовослужбовцям після укладення контракту вперше (п. 1.1.3.19 Договору) (ведення 1 (одного) судового процесу) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 3 500,00 грн. (трьох тисяч п'ятисот гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 15% (п'ятнадцяти відсотків) (що включає суму авансового платежу) від повної отриманої компенсації, що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем;

4.1.20. За стягнення заборгованості з виплати пенсії, перерахованої відповідно до п. 1 Постанови КМУ №103 від 21.02.2018 р. (п. 1.1.3.20 Договору) (ведення 1 (одного) судового процесу) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар у розмірі 3 500,00 грн. (трьох тисяч п'ятисот гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем;

4.1.21. За стягнення заборгованості з виплати пенсії у зв'язку із втратою годувальника, перерахованої відповідно до п. 1 Постанови КМУ №103 від 21.02.2018 р. (п. 1.1.3.21. Договору) (ведення 1 (одного) судового процесу) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар у розмірі 3 500,00 грн. (трьох тисяч п'ятисот гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем;

4.1.22. За відшкодування шкоди, завданої особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (п. 1.1.3.22. Договору) Клієнт сплачує Виконавцю гонорар, що складається з першого платежу у розмірі 3 500,00 грн. (трьох тисяч п'ятисот гривень 00 копійок), що сплачується Клієнтом у строки, погоджені з Виконавцем, та другого платежу у розмірі 15% (п'ятнадцяти відсотків) (що включає суму авансового платежу) від повної отриманої компенсації, що сплачується Клієнтом протягом 2 (двох) календарних днів після фактичного виконання своїх зобов'язань Виконавцем;

4.2. Судові витрати за подання позову до суду для виконання взятих за Договором Виконавцем зобов'язань, сплачуються Клієнтом окремо на реквізити, визначені Виконавцем, в день Акцепту цього Договору або в інші терміни та на умовах, визначених за домовленістю Сторін, у таких розмірах:

4.2.1. За подання позову з 1 (однією) позовною вимогою – 1100,00 грн. (одна тисяча сто гривень 00 копійок);

4.2.2. За подання позову з 2 (двома) позовними вимогами або 2 (двох) позовів з 1 (однією) позовною вимогою – 2200,00 грн. (дві тисячі двісті гривень 00 копійок);

4.2.3. За подання позову з 3 (трьома) позовними вимогами або 3 (трьох) позовів з 1 (однією) позовною вимогою – 3300,00 грн. (три тисячі триста гривень 00 копійок);

У разі наявності пільг (особи з інвалідністю 1 та 2 групи УБД, ліквідатори ЧАЕС 1 та 2 категорії) Клієнт не сплачує судовий збір відповідно до ЗУ «Про судовий збір».

4.3. Надання Послуг здійснюється після оплати першого платежу в розмірі, встановленому для кожної послуги окремо в п. 4.1. цього Договору. За узгодженням Сторін можлива повна або часткова передоплата замовлених послуг.

4.4. Зобов'язання Виконавця вважається виконаним повністю з моменту виплати Клієнту:

4.4.1. Першої пенсії, збільшеної за рахунок повернених додаткових видів грошового забезпечення на підставі рішення суду або у досудовому порядку (п. 1.1.3.1. Договору);

4.4.2. Першої пенсії, збільшеної за рахунок призначених додаткових видів грошового забезпечення на підставі рішення суду або у досудовому порядку (п. 1.1.3.2. Договору);

4.4.3. Першої пенсії, збільшеної за рахунок збільшених додаткових видів грошового забезпечення на підставі рішення суду або у досудовому порядку (п. 1.1.3.3. Договору);

4.4.4. Першої пенсії, збільшеної за рахунок збільшення відсотку пенсії за вислугу років на підставі рішення суду або у досудовому порядку (п. 1.1.3.4. Договору);

4.4.5. Першої пенсії, збільшеної за рахунок зняття граничного розміру пенсії на підставі рішення суду або у досудовому порядку (п. 1.1.3.5. Договору);

4.4.6. Першої пенсії, збільшеної за рахунок збільшення відсотку пенсії за вислугу років та зняття граничного розміру пенсії на підставі рішення суду або у досудовому порядку (п. 1.1.3.6. Договору);

4.4.7. Першої пенсії, призначеної за вислугу років з урахуванням пільгового стажу на підставі рішення суду або у досудовому порядку (п. 1.1.3.7. Договору);

4.4.8. Першої пенсії, збільшеної за рахунок перерахування грошового забезпечення з урахуванням збільшення окладу та звання на підставі рішення суду або у досудовому порядку (п. 1.1.3.8. Договору);

4.4.9. Зарахування пільгового стажу ДФС до вислуги років працівників Національної поліції для виходу на пенсію за вислугою років (п. 1.1.3.9. Договору);

4.4.10. Першої пенсії, збільшеної за рахунок додаткових видів грошового забезпечення (надбавок та премії) до пенсії у зв'язку із втратою годувальника (п. 1.1.3.10. Договору);

4.4.11. Першої пенсії, збільшеної за рахунок перерахування грошового забезпечення з урахуванням збільшення окладу та звання для пенсії у зв'язку із втратою годувальника (п. 1.1.3.11. Договору);

4.4.12. Першої пенсії, перерахованої виходячи з 5-ти кратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року (п. 1.1.3.12. Договору).

4.4.13. Індексації грошового забезпечення на підставі рішення суду або у досудовому порядку. (п. 1.1.3.13. Договору);

4.4.14. Заборгованості з щомісячної додаткової грошової допомоги військовим на підставі рішення суду або у досудовому порядку (п. 1.1.3.14. Договору);

4.4.15. Заборгованості по відпустці, невикористаної або використаної не в повній мірі на підставі рішення суду або у досудовому порядку (п. 1.1.3.15. Договору);

4.4.16. Грошової компенсації за належне, але не отримане речове право на підставі рішення суду або у досудовому порядку (п. 1.1.3.16. Договору);

4.4.17. Середнього заробітку на підставі рішення суду або у досудовому порядку (п. 1.1.3.17. Договору);

4.4.18. Компенсації у зв'язку з отриманням інвалідності під час проходження військової служби (п. 1.1.3.18. Договору);

4.4.19. Одноразової грошової допомоги військовослужбовцям після укладення контракту вперше (п. 1.1.3.19. Договору);

4.4.20. Заборгованості з виплати пенсії, перерахованої відповідно до п. 1 Постанови КМУ №103 від 21.02.2018 р. (п. 1.1.3.20. Договору);

4.4.21. Заборгованості з виплати пенсії у зв'язку із втратою годувальника, перерахованої відповідно до п. 1 Постанови КМУ №103 від 21.02.2018 р. (п. 1.1.3.21. Договору);

4.4.22. Компенсації шкоди, завданої особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (п. 1.1.3.22 . Договору);

4.5. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні – в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця або у готівковій формі, шляхом внесення грошових коштів у касу Виконавця.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору. Виконавець не несе відповідальності у випадку, якщо недоліки наданих Юридичних послуг викликані недотриманням усних та/або письмових вказівок Виконавця та його працівників, що надавались Клієнту під час надання Послуг.

5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток), завданий невиконанням/неналежним виконання умов даного Договору.

5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов'язань згідно Договору.

5.5. Питання порушення строків розгляду заяв, клопотань, позовних заяв, адвокатських запитів знаходиться в межах компетенції конкретних судових органів, органів державної влади та не відноситься до сфери відповідальності Виконавця.

5.6. У випадку несвоєчасного здійснення оплати за послуги Клієнтом згідно з п.4, Виконавець звільняється від зобов'язань за п.1.1.3 цього Договору

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Даний Договір є публічним, набирає чинності з моменту здійснення його Акцепту Клієнтом та діє протягом 365 (трьохсот шістдесяти п'яти) календарних днів, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за цим Договором. У випадку, якщо жодна із Сторін не проінформує іншу Сторону про бажання припинити дію цього Договору не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до кінця терміну його дії, він вважається таким, дія якого подовжена (пролонгована) на кожні наступні 365 (триста шістдесят п'ять) календарних днів на тих самих умовах. Кількість подовжень (пролонгацій) не обмежена.

6.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Клієнтів, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

6.3. Виконавець самостійно визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов'язковим розміщенням повідомлення про це на Сайті Виконавця . У разі незгоди Клієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Клієнт має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Клієнтом Договору у вказаний строк та повторне звернення до Виконавця для надання Юридичних послуг після внесення відповідних змін до Договору свідчить про згоду Клієнта зі змінами, внесеними до Договору.

6.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов'язаний повідомляти Клієнта про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

6.5. Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку за наявності грубої (нахабної) поведінки Клієнта в адресу Виконавця або його представників, попередивши про це Клієнта протягом 2 (двох) робочих днів з моменту фіксації відповідного інциденту, з притриманням оплаченої вартості Юридичних послуг у розмірі, пропорційному об'єму наданих Виконавцем Юридичних послуг або без такого притримання за погодженням Сторін.

6.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 6.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов'язку надати Юридичні послуги всім Клієнтам, які вже здійснили Акцепт Договору та внесли оплату за Юридичні послуги, сплатили обов'язкові платежі, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.

6.7. У випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в анкеті Клієнта є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши Клієнта про це будь-яким доступним засобом зв'язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.

6.8. В разі порушення умов Договору з боку Клієнта, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Клієнту, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

6.9. Клієнт має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Виконавцем, письмово повідомивши Виконавця про розірвання Договору не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

6.10. Припинення дії даного Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, взятих на себе в період його дії.


7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Юридичних послуг Виконавцем, у зв'язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

7.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Клієнт залишає за собою право на пред'явлення претензій, які обов'язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку. Всі претензії у зв'язку з наданими Виконавцем послугами, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом трьох днів з дати їх надання таких послуг. У випадку відсутності претензій, заявлених від Клієнта протягом даного строку, вважається, що Юридичні послуги надані Виконавцем якісно і у відповідності до узгоджених Сторонами умов. Виконавець має право відмовити Клієнту у розгляді претензій, заявлених після спливу триденного строку з моменту надання Юридичних послуг.

7.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

7.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.


8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.

8.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи Додатків до нього не дійсними не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

8.3. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.

8.4. На виконання вимог ст. 647 ЦК України, Договір вважається укладеним за місцезнаходженням юридичної особи, яка зробила пропозицію укласти договір (Виконавець), а саме: Україна, 65048, Одеська обл., місто Одеса, вул. Базарна, будинок 41.

8.5. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Юридичних послуг, визначених цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації на Сайті Виконавця.

8.6. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Клієнтів. Прийняття умов цього Договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Клієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Клієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Клієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

8.7. Всі Додатки до Договору є невід'ємними частинами цього Договору та є обов'язковими для виконання та дотримання Сторонами.

8.8. Вчиняючи Акцепт Договору Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

а) Клієнт ознайомлений та свідомо погоджується дотримуватись всіх умов Договору;

б) Клієнт ознайомлений з вартістю Юридичних послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує;

в) Клієнт надає свою згоду на доступ/збір/обробку/використання/зберігання/поширення його персональних даних Виконавцем на виконання предмету Договору, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

8.9. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім'я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище, ім'я, по-батькові, паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та/або місце перебування фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер) та інші відомості, необхідні Виконавцю для надання Юридичних послуг відповідно до умов цього Договору. Виконавець отримує персональні дані Клієнта з відкритих джерел, безпосередньо від Клієнта в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім'я Виконавця, а також шляхом надання Клієнтом Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Клієнта.

8.10. Клієнт дає свою згоду на здійснення Виконавцем наступних дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Виконавця (в тому числі в електронні бази даних), а також на наступне використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

8.11. Виконавець гарантує Клієнту, що він буде надавати персональні дані Клієнта на запит третіх осіб, за загальним правилом, тільки за наявності згоди Клієнта на передачу його персональних даних третім особам Виконавця. Виключенням з цього правила є випадки, коли чинне законодавство України прямо зобов'язує Виконавця надавати персональні дані Клієнта без необхідності отримання попередньої згоди Клієнта на запит органів державної влади.

Фізична особа – підприємець
Михайлович Юлія Ігорівна

РНОКПП 3465710345
Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса,
вул.Вільямса Академіка, будинок 59-Д, квартира 23
р/р UA823220010000026008300068620в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
МФО 322001
Попередні редакції можна знайти за посиланням:
від 01.09.202: https://docs.google.com/document/d/1rrN_VoNarLZdIVmRMpGetYurUpCRKCLQ6DPY7hVDLuw/edit?usp=sharing